Directiva del club

Els membres de la Junta Directiva del C.A. La Valldigna són actualment:

PRESIDENT: Raül Aparisi Císcar.

VICEPRESIDENT: Cándido Jiménez Mompó.

SECRETARI: Joaquin Torres Filiol.

TRESORER: Pedro Torres Filiol.

VOCALS: Jose Pla Alberola, Jesús Palomares Gómez i Mª Jesús .