Directiva del club

Els membres de la Junta Directiva del C.A. La Valldigna són actualment:

PRESIDENTA: Sílvia Borràs i Chofre.

SOTAPRESIDENT: Cándido Jiménez i Mompó.

SECRETARI: Joaquin Torres i Filiol.

TRESORER: Joaquin Torres i Filiol.

VOCAL SECCIÓ ATLETISME: Ana Garcia i Tortosa

VOCAL SECCIÓ MUNTANYA: Jesús Palomares i Gómez

VOCAL SECCIÓ TRIATLÓ: David Talens i Giner

ALTRES VOCALS: Jose Pla i Alberola, Luís Pons i Hernández, Ana Maria Cuñat i Chofre, Gemma Altur i Alonso, Raül Aparisi i Ciscar.